Şirince Ana Sayfa - Şirince Haber - Şirince Şiir - İletişim

Açılış sayfanız yapın Sık kullanılanlara Ekle Bize Yazın Sitede Aratınız Sirince_TV İçimizi Acıtan 19 Gerçek! http://arsiv.sirince.net/images/on/10.png  Dayanışma için yıldıza tıklayınız. Devrimci Siteler i ziyaret et
Diğer şiirler için sitemizin şiirlerimiz bölümüne bakınız. 
Home Ana Sayfa Downloads Dosya İndir Downloads Forum Forums Radyo - Sohbet Sohbet Your Account Hesabım
Ana Menü
 Şirince Menü
 Tanışalım
 Şirince'den
 Oda TV'den 
 Şirince Damar
 Seçmeler
 Şirince Arşivi
 Devrimci Basın
 Bağlantılar
 Konuk Defteri
 Şirince'ye Yaz
 Hosting  
 Şirince Hosting
 Şiir
 Şiirler Anasayfa
 Şiir Ekle
 Bütün Şiirler
 Şair Listesi
 Şair Ekle
 Açıklamalar
 Yazarlar
 Alev Kutluözen
 Ali Solmaz
 Arzu Kır
 Ayhan Tırıç
 Bülent Tekin
 Esen Yel
 İlhan Büyükcebeci
 İsmail Karayılan
 Mahmut Halil Can
 Mürüvvet Yılmaz
 Necmi Otçu
 Nurettin Kurtuluş
 Onur Çağlar
 Sibel Özbudun
 Tamer Uysal
 Temel Demirer
 Turgay Delibalta
 Turgay Usanmaz
 Yavuz Kalkan
 Okuyalım  
 Aşk / Sevgi
 Devrim Tarihi
 Eleştiriler
 Genel Kültür
 Efsaneler
 Sağlık
 Gülelim
 Kadın
 Haberler
 Kitap Tanıtımı
 Şirince'den
 Aşuremiz
 Ansiklopedi
 Eğlence
 Resim, Fotoğraf, E-Kart
 Ayrıntılı E-Kart Sitemiz
 Oyunlar
 Üyeler
 Hesabım
 Mesajlarım
 Üye Listesi
 Şirince Grup
 Paylaşalım
 Tavsiye Et
 MİNİ SOHBET
 İstatistikler
 En iyi 10
 Anketler
 Genel İst.

Siteye toplam hit
Şu ana kadar
18149532
sayfa izlenimi aldık. Başlangıç: Mart 2001

Müzik DinleBağlantılar
Toplam Site: 196
Toplam Kategori:7
Toplam Ziyaret:113475

 İsmail Beşikçi..
 www.AhmetKayaFan.n..
 Kızıl Can Yıldız..
 Sol Yayınlar Onlin..
 Turkish Language L..
 Oyunlarla İngilizc..
 Türkçe Dersleri..
 Serkan Engin'e ait..
 Gnoxis..
 Toplum Düşmanı..
 TSİP..
 Evrim Teorisi..
 olhayat..
 Paylaşım Radyo..
 Ortak Paylaşım..

 usanmazlar.....
 'Yasak Site'..
 Kızıl Bayrak..
 --Ozan Rap--..
 ÖzgürOkul.Org..
 yeni özgür haber..
 Yürüyüş..
 Milliyet..
 Eski Şirince..
 Fanatik..
 Turan Dursun Sites..
 Alevi Forumu..
 Halkın Sesi TV..
 Anarsi.org..
 Evrensel..

IP bilginiz
Merhaba, Misafir
ip: 3.238.72.122
ispniz: amazonaws.com
Server: compute-1

Temmuz Yangınları ve Hoca Nasreddin'in Ahırı
Yazar: Arzu Kırarzukir gönderdi: "21 Mart 2021 tarih ve 31429 sayılı Resmi Gazete: 3718 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı;" Türkiye Cumhuriyeti adına 11/5/2011 tarihinde imzalanan ve 10/2/2012 tarih ve 2816 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nin Türkiye Cumhuriyeti bakımından feshedilmesine, 9 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 3'ncü maddesi(*) gereğince karar verilmiştir."

7 Kasım 1982 tarih ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 2017 değişikliklerinden sonra bile, Cumhuriyet'in 100'ncü yılında Kuruluş Anayasası hazırlığı ilan edilen (Yeni) Osmanlı'nın torunu Türkiye kapitalizmine dar gelmektedir. Zira, Başkanlık Rejiminin önünü açan 2017 değişiklikleri ile Yürütme Organının başı olan Cumhurbaşkanının görev ve yetkileri, yasama organın Kanun çıkarma, Yargı organının kuruluş ve işleyişine, yargı yetkisine tecavüz edecek şekilde genişletilmiştir. Oysa, Kararname çıkarma yetkisi, Anayasa'nın (2017.Değ.)104'ncü maddesiyle; Yargı organlarının kuruluş, işleyiş ve yargı görevine dair hükümler ile Meclis'e ait Yasama Yetkisi halen Başlangıç, Birinci kısımdaki cumhuriyetin nitelikleri, Yasama, Yürütme ve Yargı yetki ve görevleri, İkinci Kısım Birinci Bölümde Temel Haklar ve Ödevler, İkinci Bölümde Kişinin Hakları ve Ödevleri, Dördüncü Bölümde Siyasi Haklar ve Ödevler olarak tanımlı ve halen yürürlükte olan maddeler ile sınırlanmıştır.

7 Kasım 1982 tarih ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 2017 değişikliklerinden sonra bile, Üçüncü Kısım Birinci Bölümde düzenlenen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Yasama Yetkisinin bir parçası olarak, 90'ncı maddede Milletlerarası Antlaşmaları Uygun Bulma Kanunu Çıkarma yetkisi halen yürürlüktedir.

1 Temmuz 2021 tarihinde yürürlüğe giren, 3718 Sayılı Cumhurbaşkanlığı (İstanbul Sözleşmesi Fesih) Kararı, 15 Temmuz 2018 tarih ve 30479 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan, 9 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne de aykırıdır. Üstelik, Anayasa Mahkemesi'nin Anayasaya Uygunluk Denetimine de uygun değildir. Çünkü, 2017 Değ.ile Bakanlar Kuruluna ailt olan KHK çıkarma yetkisi kaldırılmış, Cumhurbaşkanına Kararname Çıkarma yetkisi verilmiştir. Anayasa'ya Uygunluk Denetiminin konusu Kanunlar ve (KHK'lerin yerini alan) Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri olabilir, Kararları değil. Oysa, İstanbul Sözleşmesi'nin feshi, bir Kararla gerçekleşmiştir! Yürütme organının eylem ve işlemleri, İdari Yargının denetimine tabidir. İdari yargı bu konuda karar vermekten kaçınsa bile, 3718 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Fesih Kararı, yok hükmündedir. Kaldı ki, Avrupa Konseyi üyesi ülkelerin taraf olduğu İstanbul Sözleşmesi'nin imzalayan ülkeler tarafından uygulanmasına ilişkin sorunların çözüm yeri Avrupa İnsan Hakları Mahkemesidir. Meclis'in Onay Bulma Kanunu ile iç hukuk kuralı haline gelen İstanbul Sözleşmesi, kadına ve ailenin diğer üyelerine karşı her türlü şiddet olayında doğrudan uygulanmalıdır. Yasama organının, kaynağını Anayasa'dan alan "uluslararası sözleşmeleri onaylanmasını uygun bulma yetkisi(m.87) ile iç hukuk normu haline gelen Sözleşme'nin, kaynağını Cumhurbağkanlığı Kararnamesi'nden alan Karar'la feshi olanaklı değildir. Kadın sorunu kapitalist üretim ilişkilerinin ve gerici faşist ideolojisinin ürünü olup, nihai çözüm, iktidar değişikliğindedir.

15 Temmuz 2018 tarih, 30479 sayılı RG'de yayımlanarak yürülüğe giren, 9 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kendini Milletlerarası Anlaşmaların Onaylanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında yetkili ilan eden, sadece yürütmenin değil, yasama ve yargı organının da başı olsa, Anayasa'nın vermediği bir yetkiyi kullanamaz. 100'ncü yılında yerini Yeni Osmanlı'ya bırakacak olan Türkiye kapitalizminin, Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir(Any.m.1). Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk Milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere bağlı, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir(m.2). Anayasa'nın 1'nci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu... 2'nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri... değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez(m.4). Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Türk milleti egemenliğini, Anayasa'nın koyduğu esaslara göre yetkili organlar eliyle kullanır. Egemenliğin kullanılması hiç bir surette, hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz. Hiçbir kimse veya organ kaynağını Anayasa'dan almayan bir yetkiyi kullanamaz(m.6). Yasama yetkisi Türk milleti adına, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nindir(m.7). Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır(m.11).

Yine, Cumhurbaşkanı (fesih) Kararı'nın dayanağı olarak gösterilen 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 3'ncü maddesi, Yasama Organının Yasama yetkisini aşan, Anayasa 104'ncü maddesinde yapılan değişiklikle, Cumhurbaşkanına verilen kararname yapma yetkisini de ihlal etmektedir. Oysa, Yasama organının yasama yetkisini devri niteliğindeki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle düzenleme yetkisi sınırsız değildir. Anayasa'nın 104'ncü** maddesine göre; "Cumhurbaşkanı, yürütme yetkisine ilişkin konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilir(104/1). Yürütme organının değil, Yasama organının, kaynağını anayasadan alan yasama yetkisi dahilinde, uygun bulma bulma kanunu ile yürürlüğe giren Sözleşme, Fesih kararının konusu olamayacaktır. Hüküm ve sonuç doğurmayacaktır.

Kaldı ki, "Anayasa'nın İkinci kısmının Birinci ve İkinci bölümünde yer alan temel haklar, kişi hakları ve ödevleriyle, dördüncü bölümdeki siyasi haklar ve ödevler Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenlenemez(m.104/2).İkinci kısım, Birinci bölümde "Herkes kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir...(Any.m.12)". Anılan, vazgeçilme ve devredilemez olan temel hak ve özgürlüklerin başında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmes'nde Vücut Bütünlüğünü Koruma adı verilen, Anayasa 17'nci maddesinde düzenlenen Kişi dokunulmazlığı, maddi ve manevi varlığın korunmasıdır. Anayasa 36'ncı maddesindeki Hak Arama hürriyeti ve Kanuni Hakim güvencesi de, Dördüncü bölümdeki siyasi haklar da Any.m.194'de sayılan, Cumhurbaşkanlığı Kararname çıkarma yetkisinin dışındadır.

Yine, "Anayasa'da münhasıran kanunla düzenlenmesi öngörülen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz(Any.m.104/3)." Bu kadarla yetinilmemiş, Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin Kanunla çelişmesi halinde, kanunun uygulanacağı öngörülmüştür. Bu arada, 104'ncü maddenin son cümlesi ile, Yasama organı göreve davetle, Cumhurbaşkanının yetkili kılındığı, yürütme organının görev ve yetkisi dahilindeki bir konuda çıkaracağı Kararname ile "Türkiye Büyük Millet Meclisinin aynı konuda kanun çıkarması durumunda, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükümsüz" kalacaktır. Yani, demem o ki, Meclis, İstanbul Sözleşmesi'nin yürürlüğü hakkında yeni bir yasal düzenleme yapabilir, tartışamalara son verebilir. Tabii, Meclis Hoca Nasrettin'in ahırı, içindekiler de eşeği değilse! Hiç bir şey yapamıyor, korkuluk da olamıyorlarsa, bir ihtimal daha var. O da, topluca istifa ve Hükümeti düşürmek. Nihai ve kesin çözüm, emekçi sınıfların elindedir.

28 Temmuz 2021 tarihine gelindiğinde, bu kez Manavgat, Marmaris ve Dersim'de tetikçiler eliyle başlatılan yangınlar, bu yazının yazıldığı 8 Ağustos 2021 itibariyle yüreklerimizi yakmaya, emekçiyi, üreticiyi mülksüzleştirmeye, kendi yurdunda yurtsuz, mülteci kılmaya devam ediyor. Sadece Manavgat'da 100 bin hektar alan yandı... Son dört ayda 66'sı şüpheli, 137 kadın öldü! Her Temmuz mavi bir orman yangını olmak zorunda mı?

5 Ağustos itibariyle yangın, egemenlerin diliyle "187 noktada" devam ederken, bir ateş daha düştü, yüreklere. 5 Ağustos 2021 Gün ve 31559 Sayılı Resmi Gazete'de, 4330 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile; "Türkiye Cumhuriyeti adına, 1/7/2021 tarihinde imzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Somali Federal Cumhuriyeti arasında Hibe Anlaşmasının Yürürlüğe girmesine, 28/03/2002 tarih, 4749 sayılı Kanunun, 9'ncu maddesi gereğince karar verilmiştir."

Oysa, "187 noktada yanan" yerlerde olağanüstü hal değil, mücbir sebep ilan edildi. Devlet alacakları silinmedi, taksitlendirildi. Evlerini, tarlalarını, hayvanlarını yitirenler TOKİ'ye borçlandırıldı... Kapitalist devletin zor aygıtlarıyla, yalanla, talanla aldıkları, milyonlarca emekçi ve torunlarının Varlık fonunda toplanan malları karşılığında Dünya Bankası, İMF ve diğer emperyalist merkezlerin verdikleriyle, Somalili egemen sınıf arkadaşlarını finanse edemezler. Boyun eğmeyeceğiz. Bu yangın ya sönecek ya sönecek! Haramilerin saltanatını yıkacağız. Başka yolu yok.

Arzu Kır(8.8.2021)
hukukarzu@gmail.com

Kaynakça

*https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/07/20180715-6.pdf
"Madde 3: (1) Milletlerarası antlaşmaların onaylanması, bunların feshini ihbar etmemek suretiyleyürürlük süresini uzatma, Türkiye Cumhuriyetini bağlayan bir milletlerarası antlaşmanın belli hükümlerinin yürürlüğe konulması için gerekli bildirileri yapma, milletlerrası antlaşmaların uygulama alanının değiştiğini tespit etme, bunların uygulanmasını durdurma ve sona erdirme, Cumhurbaşkanı kararı ile olur.
(2)Onaylama konusu olan milletlerarası antlaşmanın Türkçe metni şle antlaşmada muteber olduğu belirtilen dil veya dillerden biri ile yazılmış metni, onaylamaya ilişkin Cumhurbaşkanı kararına ekli olarak Resmi Gazete'de yayınlanır.
(3) Bir milletlerarası antlaşmanın veya Türkiye Cumhuriyeti'ni bağlayan bir mlletlerarası antlaşmanın belli hükümlerinin Türkiye Cumhuryeti açısından yürürlüğe girdiği, bir milletlerarası antlaşmanın uygulama alanının değiştiği, uygulamasının durdurulduğu ve sona erdiği tarihler, Cumhrubaşkanı kararı ile tespit olunarak, Resmi Gazete'de yayınlanır. Milletlerarası antlaşma, yürürlük tarihinin tespitine dair Cumhurbaşkanı Kararında belirtilen yürürlüğe giriş tarihinde kanun hükmü kazanır."

** https://www.tccb.gov.tr/cumhurbaskanligi/gorev_yetki/


Facebook'tan Yorumlar:

"
Tarih: 07.08.2021 Saat: 22:26

 
İlgili Bağlantılar
· Diğer yazılar: Yazar: Arzu Kır

En çok okunan yazı: Yazar: Arzu Kır:
Bin Pınarlı Kaz Dağları Ve Troya Savaşları


Haber Puanlama
Ortalama Puan: 5
Toplam Oy: 2


İsterseniz bu habere / yazıya puan verebilirsiniz. Kasıtlı olarak çok iyi ya da çok kötü puan vermek dürüst olmayan bir davranıştır, ilgili kişilere hatırlatırız:

Mükemmel
Çok İyi
İyi
İdare Eder
Kötü


Seçenekler

 Yazdırılabilir Sayfa Yazdırılabilir Sayfa

 Tavsiye Et Tavsiye Et

 Bu yazıyı paylaşBu yazıyı paylaş

facebook ta paylas

twitter de paylas

"Giriş" | Hesap Aç/Yarat | 0 yorum
Yazılar ve yorumlar yazarlarına aittir. İçeriklerinden biz sorumlu tutulamayız.

Anonim kullanıcı yorum yazamaz, lütfen kayıt olun

Bu resmi görmeniz için 'flash player' iniz olmalş...
© w w w . s i r i n c e . n e t 1999-2008 Bütün hakları saklı Degildir!


Sitemiz katılımcıların düşüncelerini düşünce özgürlüğü ortamında paylaştığı bir sitedir.
Yazılan yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir. Sitemizdeki her türlü materyal kullanılabilir. Lütfen sitemizi kaynak gösteriniz.
Web site engine's code is from PHP-Nuke
Sayfa Üretimi: 0.11 Saniye